Curs Etnobotánica Aplicada 2022

Curs Etnobotanica Aplicada 2022 Escola Agraria de Tarrega Fitomon 01

Curs Etnobotànica aplicada 2022 per l’Aprofitament integral de la vegetació del territori.

Organitzem aquest seminari està format per dos blocs, el BLOC 1 des del mes de maig i fins el juliol, i el BLOC 2 en el mes d’octubre i novembre.

Seminari d’especialització i aprofundiment (BLOC I)

Tàrrega, del 6 de maig al 16 de juliol de 2022

Presentació i objectius

Cada cop són més les persones i projectes que es fonamenten en la utilització d’espècies silvestres comestibles, tant en l’àmbit alimentari, medicinal, cosmètic, artístic o lúdic.

Tanmateix, aquest creixent interès per la recuperació i actualització dels coneixements tradicionals de la vegetació local no ha anat acompanyat, fins al moment, d’una formació específica, àmplia i rigorosa, que permeti a qui ho desitgi adquirir les eines necessàries que li permetin desenvolupar amb rigor els seus projectes.

Organitzem aquest seminari (Bloc 1) des del mes de maig i fins el juliol que es complementarà amb una altre (bloc 2) a la tardor.

En el Curs Etnobotánica Aplicada 2022, la formació està impulsada per Fitomón, el Col·lectiu Eixarcolant i l’Escola Agrària de Tàrrega.

Professorat

Marc Talavera, doctor en Biologia. Col·lectiu Eixarcolant.
Airy Gras, doctora en Biologia. Grup de recerca ETNOBIOFIC.
Astrid van Ginkel, Màster en Biologia i Farmacèutica, Fitomon.
Joan Font, botànic.
Santi Soto, el Vergel de les Hadas.
Josep Maria Ninot, responsable del grup de recerca en geobotànica i cartografia de vegetació de la UB.
Xenia Torras, responsable del projecte Esporus, Associació l’ERA.
Eva Moré, Enginyera agrònoma, especialista del grup PAM del CTFC.
Toni Juclà, Sambucus, SCL
Ramon Gassó i Pep Homs, Col·lectiu Eixarcolant.
Silvia Jimenez i Kurt Arruda, Savia Íbera.

Realització

Lloc:
Escola Agrària de Tàrrega

Calendari: 6 i 7 de maig, 27 i 28 de maig i 15 i 16 de juliol.

Horari:
09.00 a 19.30 h, divendres
09.00 a 14.00h, dissabtes
(el dv. 27 de maig l’horari serà de 13.00 a 19.30h i el ds. 28 maig de 09.00 a 19.30h).

Durada: 36 h
Places: 30 alumnes.
El curs d’especialització consta de 2 blocs amb 36 h per bloc.

Incripcions

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Tàrrega telèfon 973 310 715, a/e: mireia.pinol@gencat.cat

Coordinadora: Mireia Piñol

Cost del Curs Etnobotánica Aplicada 2022:
Dret d’inscripció: 150 €
Dinar a l’escola: 6,30 €
Possibilitat d’allotjament a la residència de l’escola. Pernoctar i esmorzar: 12,30 €.

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat

Programa del BLOC I

SESSIÓ 1, dv. 6 maig
09.00 – 11.00 h Etnobotànica i biodiversitat. Obtenció i processament d’informació de caire etnobotànic. Metodologia. Ponent: Marc Talavera
11.00 – 13.00 h Pràctica. Ponent: Marc Talavera
15.00 – 19.00 h Etnobotànica i biodiversitat: Coneixement tradicional, revertiment, projectes i casos d’estudi. Ponent: Airy Gras

SESSIÓ 2, ds. 7 maig
09.00 – 12.00 h Identificació i aspectes botànics (Botànica pura, principals famílies). Ponent: Joan font.
12.30 – 14.00 h Pràctica d’identificació de plantes i famílies. Ponent: Joan font.

SESSIÓ 3, dv. 27 maig
13.00 – 14.00 h Plantes de la resta del món. Potencial de cultiu i aprofitament (i el possible.
15.30 – 17.00 h potencial invasor d’algunes d’aquestes espècies). Pràctica. Ponent: Santi Soto.
17.30 – 19.30 h Recol·lecció silvestre i conservació de flora. Exemples específics: saüc, orenga, sàlvia, farigola, entre altres. Ponent: Astrid van Ginkel.

SESSIÓ 4, ds. 28 maig
09.00 – 10.30 h Com llegir el paisatge, geobotànica. Les plantes, el sòl i les persones. Visió histórica. Ponent: Josep Maria Ninot Sugrañes.
11.00 – 13.00 h Pràctica: Paisatges i plantes silvestres dels països catalans. Ponent: Josep Maria Ninot Sugrañes.
15.00 – 17.00 h Cultiu de varietats tradicionals: Maneig agronòmic. Obtenció de llavors / material vegetatiu, multiplicació i trasplantament. Ponent: Xenia Torras.
17.00 – 18.00 h Cultiu de plantes silvestres: Maneig agronòmic. Obtenció de llavors / material vegetatiu, multiplicació i trasplantament. Ponent: Marc Talavera.
18.00 – 19.30 h Pràctica: Podem sortir a fora l’escola i en diferents ambients parlar de possibles gestions / maneig per afavorir les silvestres. Ponent: Marc Talavera.

SESSIÓ 5, dv. 15 juliol
09.00 – 10.00 h Equipament per a la collita i transformació de PAM. Ponent: Eva Moré.
10.30 – 11.30 h Maquinaria en petit productor. Plantació, recol·lecció, cribes, rentat, envasat. Ponent:Toni Juclà.
12.00 – 14.00 h Pràctica. Demostració d’eines per al maneig eficient en finques agrícoles petites i mitjanes. Preparació terreny, sembra, desherbatge, maneig del cultiu i adventícies. Ponents: Ramon Gassó i Pep Homs
15.30 – 17.30 h Transformació i Conservació de les matèries primeres, tecnologia associada (de PAM, silvestres i productes alimentaris). Equipament d’assecatge i extracció i productes alimentaris. Ponent: Astrid van Ginkel
18.00 – 19.30 h Pràctica: pràctica d’assecatge i d’extractes. Ponent: Astrid van Ginkel

SESSIÓ 6, ds. 16 juliol
09.00 – 11.00 h Destil·lació, metodologia, mercat, equipament i tecnologia associada. Ponents: Silvia Jimenez i Kurt Arrida
11.30 – 14.00 h Pràctica de destil·lació. Ponents: silvia Jimenez i Kurt Arrida


Seminari d’especialització i aprofundiment (BLOC II)

Tàrrega, del 7 d’octubre al 26 de novembre de 2022

En aquest segon bloc aprofundirem en altres aprofitaments i usos de la vegetació del territori.

Presentació i objectius

Cada cop són més les persones i projectes que es fonamenten en la utilització d’espècies silvestres comestibles, tant en l’àmbit alimentari, medicinal, cosmètic, artístic o lúdic.

Tanmateix, aquest creixent interès per la recuperació i actualització dels coneixements tradicionals de la vegetació local no ha anat acompanyat, fins al moment, d’una formació específica, àmplia i rigorosa, que permeti a qui ho desitgi adquirir les eines necessàries que li permetin desenvolupar amb rigor els seus projectes.

Després de la proposta d’un primer bloc centrat en processos de producció i transformació d’espècies vegetals silvestres, en aquest segon bloc aprofundirem en altres aprofitaments i usos de la vegetació del territori.

En el Curs Etnobotánica Aplicada 2022, la formació està impulsada per Fitomón, el Col·lectiu Eixarcolant i l’Escola Agrària de Tàrrega.

Professorat

Marc Casabosch, camperol, comunicador i emprenedor.
Montse Parada, doctora en farmàcia. Universitat de Barcelona.
Ester Risco, doctora en farmàcia. Farmacologia i fitoteràpia. Directora de Physlot.
María Cortés Sanchez, doctora en farmàcia. Universidad Complutense de Madrid.
Joan Vallès, catedràtic de botànica. Universitat de Barcelona. Grup de recerca Etnobiòfic.
Alicia Cirujeda, investigadora al CITA (Centro de Investigació Tecnologia Agroalimentària de Aragón).
Júlia Carreras, filològa i investigadora especialitzada en Flolklore.
Roser Melero Vilella, La Macarulla- estudi de tintura vegetal.
Anna Sínia, cistellera.
Astrid van Ginkel, Màster en Biologia i Farmacèutica, Fitomon.
Marc Talavera, doctor en Biologia. Col·lectiu Eixarcolant.
Eva Güibas Guilana, periodista i consultora de comunicació i màrqueting.
Toni Juclà, Sambucus,SCL.

Realització

Lloc:
Escola Agrària de Tàrrega

Calendari: 7 i 8 d’octubre, 11 i 12 de novembre i 25 i 26 de novembre.

Horari:
09.00 a 19.00 h, divendres
09.00 a 14.00h, dissabtes
(dis. 8 d’octubre de 08:30h a 14:30h)

Durada: 36 h
Places: 30 alumnes.
El curs d’especialització consta de 2 blocs amb 36 h per bloc.

Incripcions

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Tàrrega telèfon 973 310 715, a/e: mireia.pinol@gencat.cat

Coordinadora: Mireia Piñol

Cost del Curs Etnobotánica Aplicada 2022:
Dret d’inscripció: 150 €
Dinar a l’escola: 6,30 €
Possibilitat d’allotjament a la residència de l’escola. Pernoctar i esmorzar: 12,30 €.

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat

Programa del BLOC II

SESSIÓ 7, dv. 7 d’octubre
09.00 – 11.00 h Usos alimentaris / gastronomia / nutrients. Procediments d’elaboració. Potencial de mercat. Ponent: Marc Casabosch.
11.30 – 14.00 h Pràctica. Les plantes silvestres i cultivades al plat. Menjarem el que haurem cuinat. Ponent: Marc Casabosch
15.30 – 19.00 h Etnobotànica. Usos tradicionals medicinals. L’evolució dels usos de les plantes. Ponent: Montse Parada.

SESSIÓ 8, ds. 8 d’octubre
8.30 – 9.45 h Compostos dels vegetals en l’aspecte medicinal. Ponent: Ester Risco.
10.00 – 12.00 h Introducció a la fitoterapia. Procediments d’elaboració. Potencial de mercat. Ponent: Ester Risco
12.30 – 14.30 h Compostos dels vegetals en l’aspecte nutricional. Ponent: Maria Cortés Sanchez.

SESSIÓ 9, dv. 11 de novembre
09.00 – 11.00 h Altres usos: lúdics, arquitectònics, folklòrics i industrials. Procediments d’elaboració. Potencial de mercat. Ponent: Joan Vallès
11.30 – 13.30 h Els usos lúdics de les plantes: jocs, instruments musicals, manualitats, ahir i ara. Ponent: Alicia Cirujeda
15.30 – 17.00 h Usos màgic-religiosos. Ponent: Júlia Carreras
17.30 – 19.00 h Tints vegetals. Ponent: Roser Melero.

SESSIÓ 10, ds. 12 de novembre
9.00 – 12.30 h Cistelleria. Ponent: Anna Sínia
13.00 – 14.00 h Tendències globals, oportunitats i amenaces. Modes. Noves plantes i nous productes i oportunitats de futur. (PAM i silvestres. El cas dels superfoods, maca,
goji,…). Ponent: Astrid van Ginkel.

SESSIÓ 11, dv. 25 de novembre
09.00 – 11.00 h Innovacions derivades dels coneixements etnobotànics. Ponent: Marc Talavera
11.30 – 13.30 h Valor afegit, estratègia comercial i màrqueting. Estratègies divulgatives. Comunicació. Ètica. Ponent: Eva Güibas
15.00 – 16.45 h Emprenedoria. Projectes. Recursos. Subvencions. Ponent: Marc Talavera
17.00 – 19.00 h Comercialització de les plantes silvestres i cultivades i els seus derivats. Ponent: Toni Juclà.

SESSIÓ 12, ds. 26 de novembre
09.00 – 11.30 h Punts crítics de tota la cadena. Qualitat i Seguretat. Ponent: Astrid van Ginkel
12.00 – 14.00 h Aspectes legals. Ponent: Astrid van Ginkel

Clica per demanar més informació de les activitats de Fitomón

logo-50-anys-escola-agraria
logos-peu-pagina-gencat-fons-europeu-pla-anual-formacio-agraria
Scroll to Top