Normativa

L’Escola Agrària de Tàrrega i Fitomon organitzen el curs:  ” Aprofitament forestal. Productes del bosc: plantes”

Lloc de realització: Masia ca la Jeronima – Argençola
INSCRIPCIONS
Escola Agrària de Tàrrega: mireia.pinol@gencat.cat
Fitomon: info@fitomon.com
PROGRAMA 
2 DE MARÇ - IDENTIFICACIÓ BOTÀNICA DE LES PLANTES
1-Identificació botánica de les plantes aprofitables de primavera
2-Principals espècies recol-lectades
3-Espècies domèstiques i comercials
4-Potencial de cultiu de noves plantes

23 DE MARÇ – RECOL-LECCIÓ I PROCESSAT
1-Recol-lecció silvestre sostenible:
-Estacionalitat
-Bones practiques
-Normativa aplicable
2-Processat:
-Assecat
-Destil-lació
-Extracció
-Transformació
-Preparats vegetals per alimentació, cosmètica o control de plagues i malalties

6 DE ABRIL – COMERCIALITZACIÓ
1-Aspectes empresarials
2-Requisits legals de l’obrador i productes
3-El mercat de les PAM

Molt contenta ahir de poder participar a la Jornada Científic –

 Tècnica “Actualització de reglamentació” organitzada per la SEQS https://www.e-seqc.org/ amb una gran participació; quasi 100 persones del sector per parlar d’Ecoregulació de ingredients cosmètics i de conservació de flora, Normativa de conservació, Conveni CITES, Protocol de Nagoya, Certificacions, Guidelines, Standards i Manuals per la Recol•lecció de plantes cosmètiques silvestres.

6 7 8

JORNADAS CIENTÍFICO – TÉCNICAS

“Actualización de Reglamentación”      

BARCELONA, 18 de noviembre de 2014                                                                                                                                            

hoja 1 jornadas

hoja 2 jornadas

Seminario online “Notificación de Productos Cosméticos en el Portal Europeo por el Responsable de una Organización: Registro en la ECAS y SAAS y ejemplo de 3 notificaciones al CPNP”

foto sem

1-      Fechas establecidas.

 El seminario online se celebrará el día 10/04/2014 a las 17:00 (hora española) y va a tener una duración de una hora aproximadamente.

2-      Objetivos del curso.

El seminario online cumplirá los objetivos siguientes:

  • Obligatoriedad por norma de notificación de los productos cosméticos al CPNP.
  • Pasos a seguir para registrarse al CPNP (ECAS + SAAS).
  • Presentar y describir el Portal de Notificación de Productos Cosméticos (CPNP).
  • Procedimiento de notificación de un producto cosmético mediante tres ejemplos.

3-      Inscripción al seminario online.

Para inscribirse al seminario online hay que rellenar el formulario adjunto a esta circular y realizar el pago. Enviar ambos documentos por correo electrónico a la dirección info@fitomon.com.

4-      Precio y forma de pago.

El precio del seminario será de 40 € (con IVA incluido).

Scroll to Top